Min politik

En god start på livet

Alle børn fortjener en god start på livet. Det kræver trygge rammer:

 • Gode og fleksible dagtilbud.
 • Folkeskole med fokus på faglighed, så vores børn kan udnytte deres potentiale fuldt ud.

Klima og energi

 • Klima- og energipolitik handler om, at sætte ambitiøse mål for Danmarks brug af vedvarende energi.
 • Vi skal gå forrest for at løse klimakrisen.
 • Vi skal føre ”ærlig miljø og klimapolitik uden populistiske tiltag”, vi skal udnytte den CO2 neutrale overskudsenergi der er til stede og lade være med at gøre den urentabel ved afgifter, vi skal handle og ikke bare tale om det.

   

Hjælp og omsorg, når du har brug for det

Alle danskere skal have fri og lige adgang til sygehuse:

 • Med behandling i verdensklasse.
 • Større fokus på den faglige kvalitet.
 • På sygehusene og i ældreplejen skal alle mødes af et personale med overskud til omsorg.

Infrastruktur

Med henblik på at minimere den samfundsøkonomiske belastning mest muligt, er det vigtigt at vi undgår kødannelser på trafikårerne, hvorfor det er påkrævet at udvide motorvejsnettet med et tredje spor ved de østjyske byer. Det er vigtigt at der er væsentlig flere af og tilkørsels muligheder til motorvejsnettet i fremtiden end det er på nuværende tidspunkt trafikken ikke sander til i byerne.

 • Øget fokus på Infrastruktur i det sydlige Danmark, ikke mindst det Østlige by bånd hvor motorvejsnettet flere steder bør udvides med et ekstra spor.

De rigtige uddannelser til Syddanmark

 • Tiltrækning af de uddannelser der matcher behovet i området, her tænkes blandt andet på ingeniør uddannelse til Kolding og Esbjerg.

Indvandrere / udenlandsk arbejdskraft

 • Fremmede er velkomne i det danske samfund, hvis de ønsker at bidrage til samfundet med respekt for dansk lov, det danske sprog og indordne sig under dansk tradition og kultur.
 • Indvandring med udgangspunkt at der skal være plads til alle, men også at den Danske befolkning ikke må føle sig udnyttet.